កាន់តែក្ដៅគគុកហើយម្ដងនេះ!  បើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយ ក្រោយពីលេច

ព័ត៌មានជាតិ

កាន់តែក្ដៅគគុកហើយម្ដងនេះ!  បើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយ ក្រោយពីលេចឮថាដីគរុភណ្ឌរបស់វត្តសុវណ្ណសាគរ រួមទាំងដីប៉ុស្តិ៍នគរបាលត្រូវបានគេគុបគិតគ្នាលក់

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *