ក្រោយប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើគូស្នេហ៍ លោក អេដវីន ត្រូវកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថ ចាប់ឃាត់ខ្លួន

ព័ត៌មានជាតិ

ក្រោយប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើគូស្នេហ៍  លោក អេដវីន ត្រូវកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថ ចាប់ឃាត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *