ទំនាស់ដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃដោះស្រាយមិនចេញ! ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារ សំណូមពរសុំការអន្តរាគមន៍ ពីសម្ដេច តេជោ ហ៊ុន សែន

ព័ត៌មានជាតិ

ទំនាស់ដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃដោះស្រាយមិនចេញ! ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារ សំណូមពរសុំការអន្តរាគមន៍ ពីសម្ដេច តេជោ ហ៊ុន សែន បញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីជាមួយនិងក្រុមហ៊ុនសុខាអូតែល

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *