ក្រុមឈ្មួញនៅតែបន្តនាំគ្នាចូលទៅកាប់បំផ្លាញ និងដឹកជញ្ជួនបទល្មើសព្រៃឈើយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេង

ព័ត៌មានជាតិ

ក្រុមឈ្មួញនៅតែបន្តនាំគ្នាចូលទៅកាប់បំផ្លាញ និងដឹកជញ្ជួនបទល្មើសព្រៃឈើយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេង ចេញពីដែនអភិរក្សសត្វព្រៃបឹងពេ តែមន្រ្តីបរិស្ថានតាមគោលដៅនីមួយៗ ក្នុងស្រុកជីក្រែង មិនខ្ចីខ្វល់

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *